Usługi spawalnicze

Oprócz profesjonalnych montaży, modernizacji, automatyzacji i remontów linii technologicznych przeprowadzanych dla klientów reprezentujących różnorodne gałęzie nowoczesnej gospodarki oferujemy również kompleksowe usługi spawalnicze. Nasz zespół ma udokumentowane kwalifikacje w tym zakresie. A posiadane certyfikaty uprawniają jego członków do realizacji spawania z wykorzystaniem czterech głównych metod.

 1. Spawanie elektrodą otuloną

  Spawanie elektrodami otulonymi znajduje zastosowanie w przypadku wszystkich metali niestopowych, niskostopowych, jak również wysokostopowych. W ten sposób spawa się również żeliwo, staliwo i metale nieżelazne. Metoda ta polega na stapianiu metali w miejscu ich połączenia z wykorzystaniem łuku elektrycznego powstającego pomiędzy elementem poddawanym spawaniu a elektrodą otuloną. Najkorzystniejszym prądem do tego rodzaju spawania jest prąd stały, choć można korzystać również z prądu przemiennego.

 2. Spawanie TIG

  Spawanie TIG wykorzystuje się do łączenia stali niskostopowych, wysokostopowych, jak również metali nieżelaznych np. aluminium, miedzi, magnezu czy niklu. Jest to metoda rekomendowana, jeśli klientowi zależy na wysokiej jakości i precyzji połączenia. Podczas procesu spawania łukowego metodą TIG wykorzystuje się elektrodę nietopliwą w osłonie gazu obojętnego, którym najczęściej jest argon, hel lub ich mieszanina.

 3. Spawanie MIG

  Spawanie metodą MIG (Metal Inert Gas) stosuje się w sytuacji spawania metali nieżelaznych. W praktyce to proces spawania łukowego elektrodą topliwą w postaci drutu pełnego (który pełni także rolę spoiwa) w osłonie gazów obojętnych tj. argon, hel oraz mieszanek ich obu.

 4. Spawanie MAG

  Metodę spawania MAG (Metal Active Gas) stosuje się w przypadku pracy ze stalą niestopową, niskostopową ora wysokostopową. Spawanie łukowe MAG to proces wykonywany przy pomocy elektrody topliwej w osłonie aktywnych chemicznie gazów lub specjalnych mieszanek gazowych. W tym przypadku elektrodą topliwą (pełniącą również rolę spoiwa) może być zarówno drut pełny, jak również proszkowy.

Wszystkich zainteresowanych oferowanymi usługami spawalniczymi zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami. Ich wiedza oraz doświadczenie są do Państwa dyspozycji!

Katalog realizacje
Katalog z realizacjami

Zapraszamy do pobrania specjalnie przygotowanego katalogu naszych realizacji

Pracowaliśmy dla
Loga firm
utrzymanie linii technologicznych

INTER - TECH ul. Żywiecka 57, 34-325 Łodygowice tel./fax +48 33 817 67 79 e-mail: biuro@inter-tech.net.pl