Rozładunek i montaż maszyn przemysłowych

Ostatnim – choć niemniej ważnym – ogniwem procesu relokacji jest rozładunek i montaż maszyn przemysłowych w nowej lokalizacji. Oczywiście nasza kompleksowa oferta obejmuje również ten etap. Gdy już przewieziemy ładunek we wskazane przez klienta miejsce, niezwłocznie przystępujemy do właściwych prac związanych z wyładowaniem maszyn i urządzeń. W trakcie rozładunku zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że wystarczy zaledwie moment nieuwagi, aby doszło do uszkodzenia maszyn. Nasi pracownicy przeprowadzili już wiele tego rodzaju przedsięwzięć, co sprawia, że znają odpowiednie procedury nadzorujące pracę na tym etapie. Z ich pomocą rozładunki przeprowadzane są bezpiecznie, a jednocześnie sprawnie i bez zbędnej zwłoki.

Montaż linii technologicznych w miejscu ich przeznaczenia

Gdy działania związane z rozładunkiem maszyn dobiegną końca i wszystkie urządzenia znajdą się w przeznaczonych dla nich miejscach, przystępujemy do ich instalacji. Montaż maszyn każdorazowo poprzedzają drobiazgowe oględziny, jak również pomiary stanowiska przeznaczenia. Dzięki temu możliwe jest dokładne pozycjonowanie urządzeń oraz ich sprawne podłączenie, uruchomienie i sprawdzenie. Ostatnim etapem prowadzonych przez nas prac montażowych jest przeprowadzenie profesjonalnych testów zasilania oraz wyważenia maszyn, dzięki którym urządzenia będą bezawaryjnie działać na nowych stanowiskach roboczych.

Kryteria właściwego montażu maszyn 

Montaż maszyn na hali produkcyjnej powinien odbywać się według ściśle określonych kryteriów. Montując przywiezione przez nas urządzenia, zwracamy uwagę na kształt i rozmiar zarówno hali produkcyjnej, jak i modułów do zamontowania. Istotna jest także ilość instalowanych urządzeń. Analizując rozmieszczenie maszyn, bierzemy również pod uwagę maksymalną liczbę pracowników, jaka może przebywać w pobliżu linii produkcyjnej. Zazwyczaj zakładamy, że przy linii technologicznej o standardowej długości i układzie może jednorazowo pracować do 10 osób. Należy przy tym pamiętać, że każdy pracownik musi mieć odpowiednią ilość miejsca dopasowaną do wielkości, wysokości i sprawności ciała.

Optymalizacja linii produkcyjnej 

W trakcie poszukiwania sposobów na ergonomiczne i szybkie wytwarzanie wyrobów w zakładzie produkcyjnym często zapomina się o optymalizacji linii produkcyjnej. Dzięki poprawnemu rozmieszczeniu i montażowi maszyn w hali z uwzględnieniem predyspozycji pracowników, ich nawyków oraz specyfiki produktów, jakie są wytwarzane, można poprawić działanie całego systemu produkcyjnego. W trakcie montażu maszyn staramy się zatem uwzględnić zależności i ograniczenia pomiędzy działaniami pracowników oraz maszyn a produktem finalnym procesu wytwórczego. Odpowiednie rozlokowanie maszyn to bowiem ważny element optymalizacji pracy całego zespołu. 

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących przedstawionych usług pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Katalog realizacje
Katalog z realizacjami

Zapraszamy do pobrania specjalnie przygotowanego katalogu naszych realizacji

Pracowaliśmy dla
Loga firm
utrzymanie linii technologicznych

INTER - TECH ul. Żywiecka 57, 34-325 Łodygowice tel./fax +48 33 817 67 79 e-mail: biuro@inter-tech.net.pl