Demontaż maszyn

Gdy dysponujemy już drobiazgowym projektem relokacji parku technologicznego, przychodzi pora na właściwy demontaż maszyn. To procedura wymagająca całkowitego zaangażowania zespołu oraz zachowania najwyższej ostrożności celem ochrony mienia klienta. Ma to szczególnie duże znaczenie w obliczu faktu, że współcześnie stosowane urządzenia produkcyjne charakteryzują się często niezwykle skomplikowaną konstrukcją złożoną z wielu niezwykle złożonych, a jednocześnie delikatnych mechanizmów. Podczas demontażu sporządzamy drobiazgową dokumentację, w której opisany jest każdy element urządzenia z uwzględnieniem także tych podzespołów, które na czas transportu należy od maszyny odłączyć. Kolejnym krokiem jest oczyszczanie poszczególnych części i ich bezpieczne spakowanie na czas przewozu do nowej lokalizacji.

Profesjonalne prace demontażowe

Nasz zespół ma rozległe doświadczenie, kwalifikacje, jak również umiejętności praktyczne do przeprowadzania demontażu maszyn oraz urządzeń przemysłowych. Dysponujemy również odpowiednim zapleczem technologicznym oraz logistycznym do przeprowadzania tego rodzaju prac. Dzięki temu relokacje linii produkcyjnych realizujemy kompleksowo w możliwe najkrótszym czasie. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że każdy dodatkowy dzień poświęcony na przeniesienie linii technologicznej oznacza realne straty dla naszego kontrahenta.

Katalog realizacje
Katalog z realizacjami

Zapraszamy do pobrania specjalnie przygotowanego katalogu naszych realizacji

Pracowaliśmy dla
Loga firm